Visi Pengakap

Menjelang tahun 2023, Persekutuan Pengakap Malaysia akan menjadi pertubuhan pendidikan golongan muda terunggul, moden, berdikari yang akan melatih golongan muda negara menjadi warganegara aktif yang menjadi agen perubahan positif kepada masyarakat melalui nilai-nilai kepengakapan.

Misi Pengakap

Misi kepengakapan ialah memberi sumbangan kepada pendidikan generasi muda, melalui satu sistem nilai yang berasaskan kepada Persetian dan Undang-undang Pengakap, membantu membina dunia yang lebih baik, di mana penduduknya boleh berdikari sebagai individu serta dapat memainkan peranan yang berguna untuk masyarakat.

Fungsi & Peranan

Kami berhasrat untuk membentuk warga Pengakap menjadi rakyat yang baik melalui perilaku dan sifat-sifat yang baik seperti; menurut perintah, dipercayai, taat setia, prihatin terhadap orang lain, toleransi dan berguna kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kami akan melatih dan memberi khidmat sokongan kepada semua peringkat warga Pengakap. Ini termasuklah sewaktu proses perancangan, pelaksanaan dan menyelaras semua latihan warga Pengakap.

Kami akan sentiasa memberi khidmat sokongan dalam semua bidang demi kelangsungan dan kemajuan PPM. Ini akan dapat dicapai dengan menyalurkan informasi atau program terkini kepada warga Pengakap supaya dapat mengikuti perkembangan semasa.