Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat kelulusan dan pelepasan menyertai World Jota ke 60 dan World Joti ke 21 pada 20 hingga 22 Oktober 2017 ini untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.