Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat siaran mengenai Program Pengembaraan Antarabangsa di India Kali Ke 20,2018 untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.