Tuan/Puan,
Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat siaran mengenai Forum Pendidikan Pengakap (EduFor) Wilayah Asia Pasifik di Bangladesh untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.