Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat siaran mengenai International Muslim Scout Jaboree, Lombok Indonesia pada 26-30 Nov 2017, untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.

Saya diarah oleh YM. Dato’ Raja Ruslan, Ketua Pegawai Eksekutif,PPM untuk memaklumkan keutamaan permohonan penyertaan adalah diberikan kepada Sekolah-Sekolah Menengah Agama yang ada keahlian pengakap di bawah jagaan Tuan/Puan

Lampiran

kemaskini pada 23 Ogos 2017