Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan Surat PPM Permohonan Kelulusan dan Pelepasan Jambori Kedah ke-5 dan Surat BPSH-KPM Kelulusan dan Pelepasan Jambori Kedah ke-5 untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.

Lampiran