Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat makluman mengenai Keputusan calon layak ke 13th World Scout Youth Forum, Gabala, Azerbaijan untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.