Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat Siaran SMOTRA 2018 Р10th Serbia National Jamboree untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.

Lampiran