Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat Siaran Tanzania Scouts Association Centenary Jamboree 21 -29 Julai 2017 untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.

Lampiran