Dengan segala hormat dan sukacitanya dimaklumkan, Tuan Pesuruhjaya Antarabangsa telah memohon memanjangkan makluman dari UK Scout Association the UK Muslim Scout Fellowship, mengenai penganjuran 1st International Muslim Scout Fellowship Scout Jamboree oleh pada 27-30 Julai 2017, bertempat di United Kingdom.

Adalah dipohon Tuan/Puan, dapat memanjangkan kepada Pemimpin dan ahli pengakap di bawah jagaan Tuan/Puan bagi tujuan penyertaan.

Tarikh akhir permohonan adalah pada 7 Jun 2017
Tarikh akhir penghantaran permohonan adalah pada 9 Jun 2017