Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan semula surat siaran mengenai Bengkel untuk Menggubal Skim Lencana/Latihan atau Kurikulum Unit Pengakap Lebah (Bee Scout) peringkat Kebangsaan 2/2017 untuk makluman dan tindakan YBhg. Dato’/Datuk/Tuan.

Saya memohon maaf di atas kekhilafan saya.

Sehubungan dengan itu, adalah dipohon YBhg. Dato’/Datuk/Tuan, dapat memaklumkan kepada wakil PPM Negeri (seperti lampiran) yang terlibat semasa bengkel 1/2017 mengenai tarikh bengkel ke 2/2017 ini.

Lampiran

Kemaskini pada 31/05/2017 0600 pagi.