Salam Pengakap!
Tuan/Puan,
Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat Siaran Bengkel untuk menggubal Skim Lencana / Latihan atau Kurikulum Unit Pengakap Lebah (Bee Scout ) Peringkat Kebangsaan 1/2017 untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.