Salam Pengakap!

Tuan/Puan,
Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat dari Bahagian Ko-kurikulum, KPM mengenai Pelepasan Guru dan Murid menyertai Kem Pendidikan Marin Pengakap Laut Peringkat Kebangsaan kali ke-6 Tahun 2017.