Salam Pengakap!

Tuan/Puan,
Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat Siaran Bengkel Transformasi Pengurusan Kelana Malaysia 2017 untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.