Salam Pengakap!

Tuan/Puan,
Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat Siaran 6th Romania Scouts Jamboree 2017 РROJAM-2017 untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.