Salam Pengakap!

Tuan/Puan,

Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat Siaran Jambori Di Udara ( JOTA) Pengakap Peringkat Kebangsaan 20 Mei 2017 untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.