Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ni dikepilkan surat siaran mengenai 15th World Scout Moot 2017 pada 25 Julai – 2 Ogos 2017 untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan.