Skim Latihan Pengakap Remaja Senior Scout Training Scheme
 
Lencana Keahlian
Sebelum dilantik menjadi ahli serta mendapat lencana keahlian, seseorang itu akan diuji dalam perkara-perkara berikut:

1. Peraturan pakaian seragam Pengakap
2. Prinsip Rukunegara
3. Lambang Pengakap Malaysia dan lambang Pengakap Sedunia
4. Persetiaan Pengakap dan Undang-Undang Pengakap
5. Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap
6. Sejarah Pengakap Malaysia & Sejarah Pengasas Pengakap, Lord Baden Powell
7. Simpulan dan ikatan :- Buku Sila, Bunga Geti, Simpul Manuk, Tindih Kasih,Lilit Dua Simpul dan Lilit Pemati Biasa.

Membership Badge (tenderfoot)
Prior to becoming a member and get tenderfoot, the child will be tested in the following areas:

1. Scout uniform code of ettiquette
2. National Principals principe
3. National Scout and World Scout logo
4. Scout Honour and Scout Laws
5. Scout salute and Scout motto
6. History of Malaysian Scout Movement and Baden Powell
7. Some basic knots
Buku serta lencana Skim Latihan Pengakap Remaja / Senior Scouts Training Scheme Books and Badges
Buku Skim Latihan Pengakap Remaja / Senior Scout Training Scheme Book
Buku Skim Latihan Pengakap Remaja Laut / Senior Sea Scout Training Scheme Book
Buku Skim Latihan Pengakap Remaja Udara / Senior Air Scout Training Scheme Book
Lencana Usaha / Usaha Badge
Lencana Maju / Maju Badge
Lencana Jaya / Jaya Badge
Lencana Jayadiri / Jayadiri Badge
Lencana Kemahiran / Kemahiran Badge
Lencana Kegiatan / Kegiatan Badge
Lencana Ekspedisi / Ekspedisi Badge
Lencana Perkhidmatan / Perkhidmatan Badge
Rambu Anugerah Ketua Pengakap Negara / National Chief Scout Award Signs
Anugerah Pengakap Raja / King Scout Award
Persekutuan Pengakap Malaysia The Scouts Association of Malaysia
Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia. Rumah B-P Jalan Hang Jebat.  50150 Kuala Lumpur. Malaysia.
Tel : +603-2078 0836, +603-2070 6978, +603-2072 0152        Faks : +603-2070 9057          Email : pengakap@scouts.my